Нова уплътнителна глава

Имаме решение за досега "нерешените случаи"

Много медии с най-различни работни условия да бъдат проведени през една уплътнителна глава, беше досега възможно само с големи усилия. 

Възможни до 10 присъединявания! Приложима за различни медии и работни условия! Подходяща за високи налягания и обороти!

Заинтересувахме ли Ви?
С удоволствие ще Ви обясним предимствата на тази нова серия!