Нагреватели ROTKAPPE за манганово фосфатиране

Ваните с манганов фосфат са склонни да образуват отлагания по стените на резервоарите и на нагревателите. Тези отлагания с дебелина няколко сантиметра могат да се образуват много бързо, особено по тръбите на нагревателя. Често това води до механично отстраняване на наслагванията, което отнема време. Тези наслагвания се образуват по връзките на кристалната решетка на материала на тръбата, в комбинация с химически, термични, механични и магнитни влияния. Това води до утаяването на манганови хидроокиси и по този начин за образуването на кора. 

Идеалният материал за потопяеми тръби е:

• без кристална структура

• устойчив на температури

• устойчиви на химикали и киселини

• гладък и без пори

• немагнитен

 Нашият партньор фирма Mazurczak предлага нагреватели ROTKAPPE тип M-TG за директно електрическо нагряване на манганови вани за фосфатиране със следните предимства:

• повърхността на тръбата не образува отлагане

• постоянна и висока топлопроводимост на нагревателя

• намаляване на времето за почистване

• намаляване на количеството на отпадъците (отстранените отлагания) 

Съществуват различни манганови фосфатни вани с широка гама от параметри, които да доведат до образуване на отлагане За правилния подбор на нагревател можете да се обърнете към консултантите на фирма Хенлих ООД.

Вашите консултанти за нагреватели са тук