Измерване на проводимост при обратна осмоза

Сензори за проводимост LF4213

Обратната осмоза се използва за получаване на питейна вода от производствени, морски или речни води. Филтрираната течност преминава през полупропусклива мембрана с помощта на пропорционално високо налягане, в резултат на което се натрупва чиста вода.
Следенето на чистотата на водата на входа и изхода на пречиствателната станция е от основно значение. GHM Messtechnik предлага качествено решение в лицето на сензор за проводимост LF4213. Той е снабден с 4-електрода, чрез които се избягва влиянието на поляризация. Диапазонът на измерване е от 0..20 µS/cm до 0..500 mS/cm.
Сензорът е с включена автоматична температурна компенсация. Стойността за температурата може да се измерва и чрез отделен аналогов изход, което премахва нуждата от монтиране на отделен температурен сензор. Чрез монтирането на фитинг DFA, той може лесно да се инсталира към пластмасови тръби. Трансмитерът UNICON-LF е със степен на защита IP65 и има отделни показания за проводимостта и температурата. Освен аналоговият изход, той има и 2 превключващи изхода.

Предимства: 

  • Намалена поддръжка благодарение на функцията за самопочистване на сензора;
  • Добра точност от 0,5%;
  • Електрическо захранване на трансмитера през токовата верига спестява нуждата от допълнително окабеляване;
  • Мултифункционалният трансмитер премахва нуждата от няколко отделни устройства.