Интелигентни пластмаси от Хенлих за Индустрия 4.0

Елиминирайте непланираните прекъсвания на работния процес!

  • По-малки разходи за поддръжка
  • Без непланирани прекъсвания на работния процес
  • Дълъг експлоатационен живот
  • Спестявате време: по-бързо откриване на причините за неизправност
  • Намалено потребление на енергия

Направете машините си интелигентни! Вижте видео.