Консултанти

Винтови скоби

Красимир Чотов

инж. Красимир Чотов

Управител

Тел.: +359 32 511 326
Mobil: +359 88 759 57 59
Fax +359 32 621 929
Бонка Русчукова

инж. Бонка Русчукова

Продуктов мениджър

Тел.: +359888686583
Fax +35932621929