Консултанти

Винтови скоби

инж. Красимир Чотов

Управител

Тел.: +359 32 511 326
Mobil: +359 88 759 57 59
Fax +359 32 621 929

инж. Бонка Русчукова

Продуктов мениджър

Тел.: +359 32 511 327
Mobil: +359 88 868 65 83
Fax +359 32 621 929