Консултанти

Помпи

инж. Емил Панчев

Ръководител отдел помпи, дюзи и компенсатори

Тел.: +359888710919
Fax +35932621929

Сийка Караманолева

Технически асистент

Тел.: +359888040013
Fax +35932621929

Николай Василев

Сервизен техник

Тел.: +359888970987