Консултанти

Нагреватели

Петър Матов

инж. Петър Матов

Продуктов мениджър

Тел.: +359 88 200 02 76
Fax +359 32 621 929
Иван Стоев

инж. Иван Стоев

Продуктов мениджър

Тел.: +359 32 330 718
Mobil: +359 88 245 34 93