Консултанти

Наблюдателни стъкла и освет. тела Papenmeier

Красимир Чотов

инж. Красимир Чотов

Управител

Тел.: +359 32 511 326
Mobil: +359 88 759 57 59
Fax +359 32 621 929
Петър Матов

инж. Петър Матов

Продуктов мениджър

Тел.: +359 32 511 327
Mobil: +359 88 200 02 76
Fax +359 32 621 929