Консултанти

Контрол на запрашаване

инж. Емил Панчев

Ръководител отдел помпи, дюзи и компенсатори

Тел.: +359 32 511 326
Mobil: +359 88 871 09 19
Fax +359 32 621 929

Сийка Караманолева

Технически асистент

Тел.: +359 32 511 327
Mobil: +359 88 804 00 13
Fax +359 32 621 929